arbeidsmarktcommunicatieplan

Element zwart

Als het op online instroom aankomt, heb je vast al het een en ander geprobeerd. Misschien heb je al een employer brand strategie, een werken-bij site of doe je al geruime tijd aan job advertising. Wanneer je huidige recruitment marketing echter nog niet het juiste resultaat oplevert, is het vaak niet direct duidelijk hoe dit komt. Waar begin je dan met verbeteren? 

Recruitment marketing is daarnaast ook een uitdagende puzzel die verschillende afdelingen binnen je organisatie samenbrengt. Denk aan recruitment, marketing, communicatie en HR. Elk met hun eigen visie en perspectief op online instroom. Deze verschillende afdelingen en perspectieven maken samenwerken soms complex. 

Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van vacatureteksten. Recruiters en marketeers kunnen vanuit hun expertise een ander beeld hebben van hoe deze eruit moeten zien. Wie is hier uiteindelijk verantwoordelijk voor? 

Wat kan je verwachten van een arbeidsmarktcommunicatieplan? 

In een arbeidsmarktcommunicatieplan kijken we vanuit een helicopterview naar je online instroom. We analyseren waar mogelijk eerder behaalde resultaten, halen doelstellingen op en werken vanuit daar een plan uit. 

Het plan geeft houvast aan verschillende teams en afdelingen, zoals recruitment, marketing, HR en eventuele projectteams. Het is helder what-to-do, door wie en op welk moment en geeft een juiste verdeling van taken en verantwoordelijkheden over de verschillende teams/collega’s. 

Welke onderwerpen komen terug in je arbeidsmarktcommunicatieplan? 

  • Doelstellingen 
  • Media-inzet 
  • Focuspunten 
  • Prioriteiten & verantwoordelijkheden 
  • Marketing-kalender

     

Met behulp van een arbeidsmarktcommunicatieplan krijgt jouw organisatie alle neuzen dezelfde kant op en zorg je dat verschillende middelen en disciplines elkaar complementeren. De projecten en verantwoordelijkheden worden verdeeld naar behoefte van de organisatie en de expertise van het team. Wat ontstaat is een heldere strategie en een prettige way of working met duidelijke kaders, waarin iedereen houvast heeft én in hun kracht wordt gezet. 

cases

Verlaagde jouw kosten per resultaat

Verlaag

de kosten per resultaat

Verhoog de candidate lifetime value

Verhoog

de candidate lifetime value

Verbeter de productiviteit en effectiviteit van je wervingsinspanningen

verbeter

de productiviteit en effectiviteit van je wervingsinspanningen

Wil jij meer weten over wat een arbeidsmarkt- communicatieplan voor jouw organisatie kan betekenen? Get in touch